Porter og flettverksgjerde ved Røkland stasjon, Saltdal

Oppdragsgiver er Bane Nor SF