Kunde: Bane Nor SF

Produkt: Flettverksgjerde og port

I juni 2017 monterte vi gjerder og porter for Bane Nor på Finneid, rett sør for Fauske