Flettverksgjerde og elektriske skyvegrinder ved Mosjøen stasjon.

Etablert sommer 2017

Oppdragsgiver er Bane Nor SF