Flettverksgjerde levert og montert for Bane Nor ved Grong stasjon 

Takker for tilliten Bane Nor har vist oss