Levering og montasje av tregjerde ved Grønnlia gårdsbhg i Håkvika sør for Narvik

Vi takker for oppdraget