Levering og montasje av nytt gjerde ved Mo stasjon nov/des 2018

Oppdragsgiver Bane Nor SF