Bilsperrer og rekkverk på Fauske stasjon

Oppdragsgiver Bane Nor SF