Bom, type Magnetic Access 2 XL, levert til Statsbygg på Svalbard.