Levering og montasje av flettverksgjerde, elektrisk bom og gangport i havna i Bodø.