Kunde: Bane Nor SF

Produkt: Gjerder og bommer

Skyvegrinder, bom og gjerde ved Bodø Stasjon 2016