Levering og montasje av flettverksgjerde med topplist, porter og granulatstopp.

Vi takker TP-Maskin for oppdraget vi fikk utføre på Gibostad