Vi takker UNN-Tromsø for oppdraget med leveranse og montasje av gjerde og port rundt lekeplass foran pasienthotellet. Utførelse i sort lakkert type "Tangorail".