Infobric

Det finnes en enkel måte å gjøre byggeplassen mer effektiv og trygg og som øker lønnsomheten i driften deres! Systemet heter Infobric og skaper god prosjektstyring, oversiktlig adgangskontroll, samt innbruddsikring mot tyveri og hærverk. Adgangskontroll, innbruddsikring og prosjektstyring satt i ett system.

Ulike løsninger som utgjør en total løsning for sikkerhet på byggeplassen:

Infobric Ease 

er en internettbasert tjeneste. Det betyr at du kommer til den via internett hvor enn du er. Du får et passord som gir tilgang til en egen hjemmeside. Der vises umiddelbart hvilke personer som befinner seg på bygget. Du kan legge inn (eller ta bort) personer, skape grupper og styre hvem som skal få gå inn på ulike områder. Det gjør det enkelt å få kontroll og forbedre aktiviteter på bygget.

Dørlås

Be om produktblad for detaljer. Du styrer selv hvem som skal ha tilgang til en spesifikk plass til et visst tidpunkt. Kun valgte personer med ID06-kort med chip kan åpne dører og porter, så det trengs hverken nøkler eller koder.

Containersystem

Vi sørger for at sikkerheten øker og tyveri/hærverk minsker på byggeplassen.

Du oppbevarer verktøy og annet utstyr i container, som kun kan låses opp av utvalgte personer med sitt ID06-kort. Alt kontrolleres gjennom vår tjeneste Infobric Ease, som du har tilgang til via internet.

ontaineren levereres med:

  • Invendig elektronisk lås
  • RFID-system som styrer tillträde till containern og inventering av verktyg
  • Bevegelses detektor og brannalarm
  • Kommunikasjon via GPRS fra container till central server

Kortlesere og ID-kort

ID06, byggebransjens standard, gjør det obligatorisk med ID-kort og legitimasjon. Du skal dokumentere nærvær og når som helst kunne redegjøre for hvem som befinner seg på byggeplassen.

Du bestemmer selv hvilke enheter som trengs for å holde uvedkommende ute. Det kan være alt fra flyttbare slagporter og rotasjonsporter til dørlås, maskincontainere og andre produkter.

ID06-kort med datachip er nøkkelen som låser opp og gir adgang. Vår internettjeneste Infobric Ease samordner alt og gjør at du alltid har oversikt og stålkontroll.

Sentralenhet

Sentralenheten er hjertet i Infobric Ease. Dørsystem, slaggrind, rotasjonsgrind og alle andre enheter på arbeidsplassen tilkobles sentralenheten.

Via Infobric Ease får du en rask og tydelig oversikt på  alt som foregår på byggeplassen! Dette er prosjekt styring, innbruddsikring og optimal adgangskontroll satt under ett enkelt og brukervennlig system!

Diesel- og drivstoffsikring

Vi setter en stopper for dieseltyverier!

Løsningen er en teknisk plattform som bygger på RFID-teknologi. Drivstoff tanken kan bare åpnes av utvalgte personer. Tanken utløser alarm ved innbruddssforsøk og du ser når tanken behøver påfyll.

Personporter/rondeller/rotasjonsgrind

Den sikreste måten å kontrollere inpasseringen til byggeplassen og holde rede på hvem som befinner seg på området. Persongrindene er tilkoblet Infobric Ease med kortleser linket til styresentralen.

Med hjelp av våre ferdigmonterte rotasjonsgrinder kan du styra passasje av personer til og fra byggeplassen, og systemet lagrer automatisk loggene for nærværevisning i henhold til byggbebransjens standard ID06.

Kun 20 minutter innføring

Infobric Ease er en enkel og ukomplisert internett-tjenste. Det holder med en gjennomgang på 20 minutter for å lære seg hvordan den fungerer og hvordan det betjenes.

Hvis uhell inntreffer

Med Infobric Ease ser du raskt hvem som befant seg på arbeidsplassen ved en ulykke og kan skrive ut en oversiktsliste direkte.

Til Skattemyndighetene

ID06 krever at en daglig nærværoförteckning føres på byggeplassen og at den oppbevares i to år. På begäran ska närvaroförteckningen redegjøres for Skatteetaten. Med funksjonen ”Rapport Skatteverket” gjør du dette med noen få tastetrykk.

Sikkert

Alle data lagres sentralt. Sensitiv informasjon som personopplysninger og oppmøte logger kan med andre ord ikke havne i feil hender.

Verktøy og maskiner

Ettersom Infobric Ease også kan håndtere verktøy og maskiner, ser du hva som finnes på plassen og hvem som tatt ut en gjenstand fra eksempelvis en container.

Hvem benytter Inforbric på sine anleggsområder?

  • NCC 
  • SKANSKA
  • NIMAB
  • HMB construction
  • JM
  • PEAB entreprenør

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt for at du skal kunne åpne innhold og utføre handlinger.