Nytt gjerde og rør-rekkverk ved Oteråga stasjon.

Oteråga stasjon er en jernbanestasjon på Nordlandsbanen, lokalisert ved Løding, 24 km øst for Bodø i Bodø kommune

Oppdragsgiver er Veidekke entreprenør